اگر شما به سختی ها پشت کنید، آنها هیچگاه به شما پشت نخواهند نمود، باید خردمندانه با سختی ها مبارزه کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به جای تجلیل از رنج و فقر، راه درآمدزایی و کار را به یکدیگر نشان دهیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بیچاره سرزمینی که فقر و تنگدستی در آن یک ارزش پنداشته می شود، باید به پا خواست و کار کرد و خود را از تنگدستی رهانید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جنگ با روزهای سخت، ما را پولادین می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جوانان باید بدانند، برای رسیدن به آرزوهای بزرگ، لاجرم نباید همه چیز، همین آغاز مهیا باشد، بدون خجالت با کوشش و بردباری به کاری (حتی ساده و پیش پا افتاده) مشغول شوید. کسب درآمد، درهای پیروزی را یکی پس از دیگری، برای شما خواهد گشود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خارهای کوچک، زخم به جان نمی زنند، بلکه با آن می آمیزند، برای مقابله با روزهای سخت تر. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سختی و رنج، باید در درون ما نیرو و انرژی حرکت به سوی خوشبختی و نیکروزی را فراهم آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رسانه های آزاد، باید زبان مردم باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سینمای غمزده، دشمن اقتصاد و بهره وری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سیاستمدار بزرگ به جای ناسزا گویی به دیگر سیاستمداران، همواره بدنبال همبستگی با بهترین آنهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 73 Top The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani Quotes That Are Life Changing 3310

سیاستمدار خوب، باید درونی آرام و دلی شاد داشته باشد تا مردم را به چهار میخ نکشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

انتخابات آزاد، تنها راهکار ادامه ماندگاری یک دودمان سیاسی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به یاد بیاوریم که انسانیم و انسانیت، مهمترین چیزی است که از ما انتظار می رود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آگاهی و شعور، در میزان انسانیت ما دیده می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگ زادگی، تنها از آن کسانی است که انسانیت دارند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سرپرست وراج، شایسته پیشوایی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی