بسیاری از جنگ ها، بازتاب نا آگاهی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شمشیر نادان هایی که در برابر خردمندان می ایستند، خودسری است و خودستایی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

نادان، همیشه از آز و فزون خواهی خویش، خسته است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها نادان، از مسخره نمودن دیگران، شاد می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در پایان کوچه های بن بست زندگی، بارها و بارها نادان ها را دیدار خواهی کرد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی
 
اگر دوستت، آدمی نادان و خبرچین باشد، خیلی زود، اسیر وهم و سیاهی دل می شوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رسواترین آدمها، فریبکارانند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فریبکار و بد اندیش، هیچ پایگاهی نخواهد داشت، آخرین و ترسناکترین آموزه اش تنهاییست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بزرگترین چاله زندگی زیاده خواه، پذیرفتن کاریست که در توانش نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جریان های آلوده، به مرداب خواهند رسید و سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هم خونی خویشاوندان، به تنهایی نمی تواند عامل مراوده همیشگی باشد، مگر آنکه با ادب و احترام همراه گردد. براستی خویشاوندان، کسانی هستند که به موجودیت ما احترام می گذارند، با ادب رفتار می کنند و آنگونه که هستیم ما را می فهمند و می خواهند. وگرنه صدهزار ریشه مشترک خانوادگی هم نمی توانند عامل ماندگاری آدمیان در کنار یکدیگر باشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ارزش بستگان خود را بدانیم و یاورشان باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های فرهیخته، در بند مد و رنگ روز نیستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

زیبایی نیکوست، اما تجمل گرایی از خرد به دور است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 100 Enlightening Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Will Change Your Life Kzf8Nلباس فاخر، چشم افراد ظاهر بین را پر می کند، اما خرد و کمالی به بار نمی آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شیک بودن خوب است، اما فاخرتر از آن، با ادب بودن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ولخرجی از سبکسری است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خردمندی در درست مصرف کردن ما دیده می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

وابستگی زیاد به دانستن اخبار و رویدادهای پراکنده روز جهان، پسرفت ما را به ارمغان می آورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی