هیچ گاه نمی توانید خاطرات گذشته را فراموش کنید، یاد بگیرید که چگونه می توان با آنها کنار آمد، به گونه ای که به زندگی امروز ما صدمه ای وارد نکنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

حقیقت تلخی وجود دارد، برخی از دردها هرگز از بین نمی روند. یاد بگیریم که چگونه با آنها می توان زیست... مقاوم باشیم، هیچگاه میخ پولادین نتوانسته درخت پرامید را از پای درآورد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جملات قصار بنیانگذار فلسفه اُرُدیسم Orodthegreat_Japan_4_براستی دیدن کارگری پر تلاش، باغبانی دلسوز و یا مکانیکی سختکوش و... که کارشان را حرفه ای و عاشقانه انجام می دهند، دوست داشتنی و الهام بخش است... می تواند آرام بخش روان نابود شده آدمیان باشد و انسان را به زندگی و سازندگی باز گرداند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها راه نابودی ترس، آگاهی از پوچی آن است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانیوالدین خردمند، فرزندان خود را از تاریکی و موهومات نمی ترسانند. فرزند را باید آگاه و قوی بزرگ نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

رویای زندگی شرافتمندانه، در بی تفاوتی مردم ترسو گم می شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

عمر مردم ترسو، شراب بزم هیولاهاست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی