فرهنگ اشتباه را، بی مهابا کنار بگذاریم، با ادامه دادن آن، فرزندان خویش را دچار تباهی خواهیم نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ویرایش فرهنگ نادرست، برای یک سرزمین، بسیار مهم است، خوشبختانه اینترنت و رسانه ها به این چرخه تندی بخشیده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اندیشه را می توان در بند کشید، اما نابود شدنی نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گسترش آزادی های همگانی زمینه ساز رشد در پهنه اقتصاد، صنعت، دانش، گردشگری و همچنین فرهنگ و هنر... می گردد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

اشتهای بیش از اندازه توده مردم برای شنیدن نواهای پر اندوه و دیدن فیلم های غم انگیز و سیاه، هشداری بزرگ و نشان بیماری اجتماعی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

داستان کوتاه همواره زیباست، چرا که خواننده با شیره و جان اندیشه نویسنده روبروست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمهای حقیر و زبون، پیروزی های تاریخ مردم سرزمین خویش را، به ریشخند می گیرند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دیدگاه و اندیشه تاریک، میدان پرده پوشی (سانسور) را هر روز بزرگتر می کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنر، برآیند شناور بودن خرد، در جهان احساس است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جایگاه هنر و هنرمند، بسیار ارزشمند است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

روان هنر باید با انسانیت آمیخته باشد تا نسل ها را شیفته خود سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آثار هنری، بخشی ارزشمند از وجود هنرمند هستند، هیچ کس نمی تواند آنها را انکار و یا نادیده بگیرد.  فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

گاه در درون آثار هنری، آرمانها ، تاریخ و حتی فلسفه را می بینیم. فهم یک اثر هنری شگرف، کار ساده ای نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

هنری که گرفتار روزمرگی شد، دوامی ندارد، فراگیر نمی شود و پاینده نیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها آثار هنری جاودانه می شوند، که به درون هنرمند نزدیکترند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

ادبا، شعرا و هنرمندان همیشه غمگین، با آثارشان دروازه های شکست را بر روی سرزمین خویش، باز می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 38 Insightful Quotes By The Philosopher Hakim Orod Bozorg Khorasani That Will Polish Your Reasoning Estori_2_سینما می تواند دلهای جهانیان را به یکدیگر نزدیک و نزدیکتر سازد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سینمای سازنده و مهرگستر را باید همواره یاری نمود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی  

سینماگران و فیلمسازان خام، به اسم واقعگرایی، با کنکاش در نادرترین پلشتی های اجتماعی، زهر هزار مرداب ناپاک را بر چشمهای بینندگان خود می ریزند، این آدم ها را باید از سینما دور نمود، چرا که فیلمساز راستین، پنجره ای است به سوی زندگی بهتر و امید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

سینما باید فردایی زیباتر و بهتر را نشان دهد تا مردم برای رسیدن به آن، کوشش کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی