مرکز آمار ایران؛ نرخ بیکاری، ۱۰.۶ درصد
۱۳۹۴\۰۹\۰۲ - ۲:۳۸ PM


مرکز آمار ایران با انتشار نتایج آمارگیری نیروی کار از افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی خبرداد.


به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سال ۱۳۹۲، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در کشور ۳۷.۶ درصد بوده که سال ۱۳۹۳، به ۳۷.۲ درصد کاهش یافته است. در سال 1393، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر 10.6درصد بوده که نسبت به سال 1392 با 0.2 درصد افزایش روبرو بوده است.

نرخ بیکاری جوانان24-15 ساله از 24 درصد در سال 1392 به 25.2 درصد در سال 1393 افزایش یافته است.

سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص در سال 1392 نسبت به سال 1393 حدود 0.7 درصد افزایش یافته و 9.6 درصد است اما در مقابل سهم شاغلان با ساعت کاری 49 ساعت و بیشتر با کاهش 1.5درصدی، 38.6 درصد بدست آمده است.

سهم اشتغال در بخش کشاورزی نسبت به سال 1392 با کاهش 0.4 درصدی مواجه بوده و به 17.9درصد در سال 1393 رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی در استان ها

در سال 1393، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر در کشور، نقاط شهری و روستایی به ترتیب 37.2درصد، 36.5درصد و 39.1درصد بوده است.

در میان استان‌های کشور استان‌های اردبیل و آذربایجان شرقی به ترتیب با 42.8 درصدو 41.4درصد بالاترین و استان‌های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب ببا 29 درصد و 30.2درصد پایین‌ترین نرخ فعالیت را به خود اختصاص داده‌اند.

گروه‌های عمده شغلی و بخش‌های عمده فعالیت

در سال 1393 برابر 19.2 درصد شاغلان در گروه شغلی «صنعتگران و کارکنان مشاغل مربوط» مشغول به کار بوده‌اند. همچنین در مرتبه بعدی 17.1درصد در گروه شغلی «کارگران ساده» و 14.5درصد نیز در گروه شغلی «کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» مشغول به کار بوده‌اند. در بخش کشاورزی گروه «کارکنان ماهر کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» با 80.5درصد، در بخش صنعت گروه شغلی «صنعت‌گران و کارکنان مشاغل مربوط» با 48.2‌درصد و همچنین در بخش خدمات گروه شغلی «کارکنان خدماتی و فروشندگان فروشگاه‌ها و بازارها» با 25 درصد بیشترین درصد از گروه‌های شغلی مربوط را به خود اختصاص داده‌اند.


برچسب ها:
آمار ،

نرخ بیکاری ،

مشارکت اقتصادی ،

اشتغال ،