ثبات بازارهاي عرضه انرژي نياز به سرمايه‌گذاري دارد
۱۳۹۴\۰۹\۰۲ - ۶:۲۲ PM


رئيس جمهور نيجريه گفت:‌ ثبات بازارهاي عرضه انرژي نياز به سرمايه‌گذاري دارد و مجمع کشورهاي صادرکننده گاز نقش مهمي در اين زمينه براي توليد‌کنندگان و مصرف‌کنندگان ايفا مي‌کند.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، محمدو بوهاري در سومين اجلاس سران مجمع کشورهاي صادرکننده گاز در تهران با تشکر از رئيس جمهور،‌ دولت و مردم ايران به خاطر ميزباني سخاوتمندانه‌ افزود: در زمينه انرژي و عرضه گاز طبيعي در جهان چالش‌هايي وجود دارد.


وي گفت: شاهد آن هستيم که از سال 2001 که اولين اجلاس سران مجمع صادرکنندگان گاز تشکيل شد چه پيشرفت هايي حاصل شده است.


رئيس جمهور نيجريه افزود: تعامل ميان کشورها و امنيت و ثبات عرضه‌کنندگان گاز طبيعي نيز در جهان افزايش يافته‌ است.


بوهاوي گفت: با گذشت 14 سال از تاسيس اين مجمع مي‌توانيم موفقيت‌هايمان را جشن بگيريم و چالش‌هاي صادرکنندگان گاز را بررسي کنيم.


وي افزود:‌ گاز طبيعي اهميت فزاينده‌اي پيدا مي‌کند و اين يک روند جهاني است.


رئيس جمهور نيجريه گفت‌:‌ ما 180 تريليون مترمکعب گاز در کشور‌مان داريم که نسبت به ذخاير نفتي ما بيشتر است.


بوهاوي افزود:‌ نيجريه به دنبال افزايش تعاملات گازي با ديگر کشورهاست و سعي دارد همکاري‌هاي جنوب را افزايش دهد.


وي با بيان اينکه ما به برخي از کشورهاي افريقايي گاز صادر مي‌ کنيم گفت:‌ در افريقا در زمينه صادرات گاز نقش رهبري داريم.


رئيس جمهور نيجريه افزود:‌ همکاري‌هاي فني و اقتصادي بسيار اهميت دارد و بايد فرهنگ ارتباطات و اطلاعات گسترش يابد.


وي اضافه کرد‌:‌ بايد فعالانه از فرصت‌ها استفاده کنيم و سرمايه‌گذاري مشترکي ميان کشورها صورت گيرد تا توسعه مطلوب به دست آيد و بتوانيم از آن به نفع مردم کشورهاي خودمان استفاده کنيم.


بوهاوي گفت: نقش گاز طبيعي در عرصه بين‌المللي بسيار بااهميت است و ما فکر مي‌کنيم مي‌تواند به کشورها کمک کند.


وي افزود:‌ در پايان ‌مي خواهم بگويم که مي ‌توانيم به اهداف مجمع خودمان برسيم و نيجريه در اين زمينه متعهد است.


برچسب ها:
محمدو بوهاری ،

نیجریه ،

گاز ،