جرج برنارد شاو:مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست‌آورید وگرنه ناچارخواهید بود چیزهایی را که بدست آورده‌اید دوست داشته‌باشید .

حضرت عیسی مسیح(ع):دوست داشتن کسانی که دوستمان می‌دارند کار بزرگی نیست، مهم آن است آنهایی را که ما را دوست ندارند، دوست بداریم ..

لوگان پیرسال اسمیت: در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد:رسیدن به آنچه که می خواهی ولذت بردن از آن

دکتر شریعتی:استوار ماندن و زیر هر باری نرفتن، دین من است

دکتر شریعتی:صداقت در مقابل سیاست دیگران، سادگی ست و سیاست در مقابل صداقت دیگران، خیانت...

چارلی چاپلین:لبخند بزن! بدون انتظار پاسخی از دنیا، بدان روزی دنیا آنقدر شرمنده می شود که بجای پاسخ لبخند، با تمام سازهایت می رقصد.

*****

کنت دوسکور : مشعل نبوغ فروغ نیابد مگر آن زمان که نور حقیقت بر آن بتابد

فارابی : آنکه نفس خود را بالاتر و برتر از آنچه که هست داند هرگز به سرحد کمال نرسد

فیلیپ سیدلی : کسانیکه با افکار خوب و عالی دمساز هستند ، هرگز تنها و بی مونس نیستند

اُرد بزرگ : زیبارویی که می داند ، زیبایی ماندنی نیست ، پرستیدنی است

ف – ب – سبزن : خوانندۀ دقیق می تواند در یک سال از روزنامه ها بیش از آن چیزهای مفید بخواند و بیاموزد که دانشمندان از کتابخانه های بزرگ خود می آموزند

اُرد بزرگ : دشمن ابزار نابود ساختن آدمی را ، در درون سرای او جست و جو می کند .
ارد بزرگ : دل به همدلی خوش است نه به شکستن

اُرد بزرگ : دریاها نماد فروتنی هستند . در نهاد خود کوه هایی فراتر از خشکی دارند اما هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند

ویلیام جیمز : تا وقتیکه قلب شما نخواهد ، مسلماً مغزتان هرگز به چیزی عقیده پیدا نمی کند

فردریش نیچه :آنچه آدمی را والا می کند مدت احساس های والا در اوست نه شدت آن احساس ها

وینه : زندگی به وجود آوردن اثری جاودان است

ارد بزرگ : سختی های بزرگ به آدمی نیرویی دو چندان می بخشد

ژوزف رو : کوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشک

نیچه : با هر که بدی کردی تا دم مرگ از او بیندیش

آلفرد دوموسه : حیات خوابی است ، و محبت رؤیای آن

الکساندر پوپ:خشم، گرفتن انتقام اشتباه دیگران از خودمان است

ارنالیل:اخلاق، چیز ساخته شده و حاضر آماده ای نیست، بلکه ذره ذره و روز به روز، خلق و ایجاد می گردد.

سقراط:با پدر و مادر خود چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری.

حکیم ارد بزرگ:پاکترین نگاه مهرآمیز را در چشمان پدر و مادر خویش جستجو کن

انوره دو بالزاک:هیچ‌گاه در زندگی نمی‌توانید محبتی بهتر، بی‌پیرایه‌تر و واقعی‌تر از محبت مادر خود بیابید


آلفونس کار : عشق حیات عاشق را تشکیل می دهد و الا معشوق بهانه است

هرشل:یکی از راههای خوشبختی این است که نسبت به کوچکترین نعمت ها شکرگزار باشیم .

ویلیام وان هورن:هیچ چیزی برای یاد گرفتن کوچک و هیچ چیزی برای انجام دادن بزرگ نیست .

متاجیو:ادب و محبت خرجی ندارد ولی همه چیز را خریداری میکند.برگرفته از : محجوبه احوالپرس
http://arakmedical.blogfa.com/post-276.aspx