خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . حکیم فردوسی خردمند

حقیقت سرچشمه ایست که علی الدوام جاریست و سرزمین افکار را سیراب می کند و هیچوقت بر نمی گردد ، زیرا اگر آب چشمه به عقب برگردد مردابی کثیف می شود . میلتون

پیوسته باید مواظب سه چیز باشیم . وقتی تنها هستیم مواظب افکار خود ، وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود و وقتی که در جامعه می باشیم مواظب زبان خود . مادام داستال

خواستار سعادت دیگران بودن بزرگترین خوشبختی هاست. الثرر

اگر کمتر به غیر ممکن عقیده مند باشیم خیلی کارها خواهیم کرد. مال اشربر

اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی . حکیم ارد بزرگ

آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است . مترلینگ

با دیگران آنگونه رفتار کن که میخواهی با تو رفتار شود . براون

قهرمان واقعی کسی است که سبب خوشی دیگران می گردد. مونترلان

مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام. مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام . جوجیا اوکیف

باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی دانید. مونت کیو

بدبخت کسی است که نمی تواند ناراستی خویش را درست کند . حکیم ارد بزرگ

هرگز مردی ولو بسیار نادان را ندیدم که از وی چیزی نتوانسته ام بیاموزم . گالیله

مردان موفق امروز ، کودکان جسور دیروز بوده اند. دسراییلی

دروغ مثل برف است که هر چه آنرا بغلتانند بزرگتر می شود . لوترژ

امید غذای روزانه بیچارگان است . هرشل

آنان که نمی‌توانند مسؤولیت قبول کنند، به رهبر نیاز دارند و برای داشتن رهبر داد و هوار راه می‌اندازند . هرمان هسه

کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند. گوته

اگر می خواهی بنده کسی نشوی ، بنده هیچ چیز مشو . ژاک دوال

وسیله دفع دشمنان ، ازدیاد دوستان است . بیسمارک

تکراری بهترین کارهای ما نشانه شخصیت ماست0 ارسطو

برای شب پیری در روز جوانی چراغی باید تهیه کرد . پلوتارک

هر کار بزرگ در آغاز محال به نظر می رسد . کارلایل

دریاها هستند . در نهاد خود کوه هایی بلندتر از خشکی دارند ولی هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند . ارد بزرگ

خدایا هنر چقدر بلند وعمر چه اندازه کوتاه است . گوته

خردمندان ترس را هم به بازی می گیرند . ارد بزرگ

تجربه درسی است گرانبها که ارزش آن ازکلیه دروس مهم اساتید عالیقدر بالاتر است. سیسرون

انسان درهرکار باید بداند کجا باید ترمز کرد. مثل فرانسوی

پیشرفت تنها در سایه آمادگی همیشگی ما بدست می آید . ارد بزرگ

آنکه تندرستی دارد امید دارد و آنکه امید دارد همه چیز دارد. مثل عربی

مردیکه کوه را ازمیان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه هاکرد. مثل چینی

برگرفته از :
http://amozeshrah.blogfa.com/post-181.aspx