دستانی که کمک می کنند پاکتر از
دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.خداوندا دستهایم خالی است
ودلم غرق در آرزوها -یا به قدرت بیکرانت دستانم راتوانا گردان یا دلم را ازآرزوهای
دست نیافتنی خالی کن.

اگر میخواهید دشمنان خود را
تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.

آنچه
جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولتاست
.

دانای روشندل کسی است که به
فرمان دیو از راه یزدان پاک جهان آفرین برنگردد. حکیم بزرگمهراندرز
جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . حکیم ارد بزرگدر زندگی
باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد :
1- رسیدن به آنچه که می خواهی
2- لذت
بردن از آن
لوگان پیرسال اسمیتکاش نادر شاه همچنان زنده بود و
می توانستم در رکابش برای سربلندی ایران شمشیر بزنم . کریم خان
زندفراموش نشدنی ترین تجربه ها برای اندرز ، آنهایست که اندوهی
فراوان برای بدست آوردنشان کشیده ایم . حکیم ارد بزرگصرفه جویی
بخودی خود هنر و منبع درآمد است. سه نه کدرباره آدمها از سوالاتی
که می‌پرسند قضاوت کن نه از جوابهایی که می‌دهند. ولترمن و ارد
[حکیم ارد بزرگ ایرانی] زاده یک سرزمین بزرگ هستیم . احمد شاه
مسعوداندرز پیر ، بیشتر زمان ها مملو از خون و درد است که بدبختانه
جوان از فهم آن ناتوان است . حکیم ارد بزرگبرای یک زندگی خوب: مثل
سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازی کن. جرج
آلنقشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن
هستند. بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید. هلن کلرصدها راه
برای پند و اندرز دادن وجود دارد اما بیشتر بدترین گونه آن ، که همان رو راست پند
گفتن است را برمی گزینیم . حکیم ارد بزرگبیست سال بعد، بابت
کارهایی که نکرده‌ای بیشتر افسوس می‌خوری تا بابت کارهایی که کرده‌ای. بنابراین
روحیه تسلیم‌پذیری را کنار بگذار. از حاشیه امنیت بیرون بیا. جستجو کن. بگرد. آرزو
کن. کشف کن. مارک توایناز دواج قرارداد دونفره ای است که در همه
دنیا اعتبار دارد. مارک تواینآن که پند پذیر نیست ، در حال فرو
افتادن در چاله زبونی است . حکیم ارد بزرگنبوغ ، جوهر تفکر است .
ژان پل ساترآنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است ولی آنکه شهامت
خود را باخت پاک باخته است . سروانتسپند و اندرز بسیار ، همچون
دشنام آزار دهنده است . حکیم ارد بزرگافراد منطقی خودشان را با
دنیا تطبیق می‌دهند. افراد غیر منطقی سعی می‌کنند دنیا را با خودشان تطبیق دهند.
پیشرفت بستگی به افراد غیرمنطقی دارد. جرج برنارد شاوآنچه را
می‌شنوم، فراموش می‌کنم. آنچه را می‌بینم، به خاطر می‌سپارم. آنچه را انجام می‌دهم،
درک می‌کنم. کنفوسیوسسخن مهر آمیز و دلگرم کننده می تواند از فانوس
کوچک ، ستاره بسازد . حکیم ارد بزرگ«موانع»، آن چیزهای وحشتناکی
هستند که وقتی چشمتان را از روی هدف بر می‌دارید، به نظرتان می‌رسند. هنری
فوردتمام حقایق سه مرحله را پشت سرگذاشته‌اند: اول، مورد تمسخر
واقع شده‌اند. دوم، به شدت با آنها مخالفت شده است. سوم، به عنوان یک چیز بدیهی
پذیرفته شده‌اند. آرتور شوینهاورآغاز اُرُد ، پایان کسی نیست .
آغاز ارد ، بهار اندیشه یی ست که به آن وابسته است ، آن را خزان و زمستان نیست ،
چون میوه باغی ست در کام اُرُد های دیگر ... . حکیم ارد بزرگمدام
برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود وقت ایجاد کنید . هر روز برای انجام کارهای
فردا برنامه ریزی کنید . چند کار کوچک را که باید حتما انجام شوند همان اول صبح
انجام دهید . سپس بلافاصله به سراغ وظایف اصلی و مهم بروید و کار را تا به اتمام
رساندن آنها ادامه دهید. بردروم ریپورتسدیو کین و دیو سخن چینی
گزنده است . سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید . گفتارش همیشه بی فروغ است .دو
روی و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند . حکیم
بزرگمهرپرسشگری حس کودکانه ایی است که تا پایان زندگی باید همراهش
داشت . حکیم ارد بزرگتو چیزها را می بینی و می پرسی: چرا؟ من خواب
چیزهائی را که وجود ندارند می بینم و می گویم: چرا که نه؟ جرج برنارد
شاوهر چیزی زیبائی های مخصوص به خودش را دارد ولی هرکسی نمیتواند
آنها را ببیند. کنفوسیوسبا ارزشترین نشان اُرُد ، ایرانی بودن است
. حکیم ارد بزرگعاشق بودن به همان اندازه طبیعی است که نفس کشیدن و
زنده بودن . باربارا دی آنجلیسآنکه پریدن نمیداند نباید بر پرتگاه
آشیانه بسازد. فریدریش نیچهآنگاه که ایران شکوه اساطیری خویش را
باز یابد ، آرزوهای اُرُد به پایان می رسد . حکیم ارد بزرگغرور خود
را نگهدار ولی برای او زیست نکن. کارن استیونساندیشه دریایی است که
مروارید آن فلسفه و فرزانگی است . یحیی برمکیبه آنهایی که می گویند
"اُرد" عشق نمی شناسد بگویید او هم عاشق شد ! ... یک بار و برای همیشه ... عاشق
میهن پاکش "ایران" ... حکیم ارد بزرگمهم نیست اگر زمین بخورید، مهم
دوباره برخاستن است . ونیسنت لمباردیعده ای بزرگ زاده میشوند، عده
ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند.
شکسپیرپرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است . حکیم ارد
بزرگاگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که
بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم .
شوپنهاورزندگی از سه جزء تشکیل شده است:آنچه بوده ، آنچه هست و
آنچه خواهد بود.بیائید تا از گذشته برای حال استفاده کنیم و در حال چنان زندگی کنیم
که زندگی آینده بهتر باشد. شکل دادن به زندگی وظیفه خودمان است . به صورتی که آنرا
بسازیم ، این بازسازی مایه زیبایی و یا مایه شرمساری ما می شود.
ویرآنکه پرسشهای پراکنده در وادی های گوناگون را همزمان می پرسد ،
تنها می خواهد زمان و نیروی استاد را تباه کند . حکیم ارد بزرگاگر
کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره
سری بیش نیست . حکیم بزرگمهر بختگاناندیشه های ما ، آری و نه گفتن
های ما ، و اگر و اما گفتن های ما ، همه با همان ضرورتی از درون ما رشد می کنند که
میوه از دل درخت ، به هم مر بوط و با هم خویشاوندند ، و همه از یک اراده، یک وضع
جسمانی، یک خاک ، و یک خورشید نشان دارند . فریدریش نیچهاهل خرد ،
پیشتاز روزگار خویش اند . حکیم ارد بزرگغیر ممکن ها را انجام دادن
نوعی لذت است . والت دیسنیهنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی
نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می
نمودند. شوپنهاورآدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد
. حکیم ارد بزرگانسان برتر از ابرانسان بسیار دور است . فریدریش
نیچهآیا زندگی آنقدر عزیز ، و صلح آنقدر شیرین است که به بهای
زنجیر و اسارت خریداری شود ؟ . پاتریک هانریشب زندگی برای خردمند ،
همچون روز روشن است . حکیم ارد بزرگنخستین قانون موفقیت تمرکز است
. یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و
به چپ و راست منحرف نشوید . ویلیام ماتیوسبرترین دانش ها یزدان
پرستی است . حکیم بزرگمهرسخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و
خردمندان را فراری می دهد . حکیم ارد بزرگبرگهای کتاب به منزله ی
بالهایی هستند که روح ما را به عالم روشنایی پرواز می دهند .
ولتروظیفه اصلی و اساسی کلمه قدرت این است که در خوشبختی بشر
بکوشد. هانری دورلئاندوست بجای چتریست که باید روزهای بارانی همراه
شما باشد . پل نرولایگانه راه برای افزودن خوشبختی بر روی زمین آن
است که تقسیمش کنیم . پول شرربازده خرد برای اهل اندیشه ، کلام
سکرآور است . حکیم ارد بزرگبخش عمده ی تاریخ حدس است و بقیه تعصب.
ویل دورانتاصولا زمانی پوچی برای چیزی معنا پیدا میکند که بیایم
برای آن ، هدفی تعریف کنیم .و اگر بدانیم هدفی در کار نیست، به پوچی هم نخواهیم
رسید . فریدریش نیچههر آنکه خردمندتر است اهریمن بیشتر به او حمله
می کند . در میدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید . حکیم
ارد بزرگمهم نیست اگر زمین بخورید، مهم دوباره برخاستن است. وینسنت
لمباردیمفاهیم سازه های مغزی اند حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر
بشری هستند . در حقیقت درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند لذا مفاهیم را
راهی به قلمرو ذاتها نیست . شوپنهاوردشمنی و پادورزی ، به آدم
خردمند انگیزه زندگی می دهد . حکیم ارد بزرگاندیشه های ما در غرفه
های بیشمار دماغ با زنجیر ناپیدا به یکدیگر پیوسته اند . چون یکی از آنها بیدار شود
، هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند . پوپاین ذهن است که ذهن را
جلب می کند، فقط درست ها می آیند و ما به وسیله ناخودآگاهی هدایت می شویم زیرا
ناخودآگاه می داند . ک.گ.یونگکسی که ندای درونی خود را می شنود،
نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد. مولانا جلال الدین
بلخیآن چه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از
آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد . حکیم بزرگمهر
بختگانآنچه رخ داده را باید پذیرفت اما آنچه را روی نداده ، می
توان به میل خویش بنا نمود . حکیم ارد بزرگآن زنده که کاری نکند ،
مرده به از اوست . ضرب المثل ایرانیبا دلسوزی و احترام بیشتری نسبت
به دیگران رفتار کنید . آنتونی رابینزفرومایگان پس از پیروزی ،
همآورد شکست خورده خویش را به ریشخند می گیرند . ارد بزرگهنگامی که
منتظرید دیگران هیجان را به زندگی شما بازگردانند ، برای تولید عشق و شور و نشاط به
آنان وابسته می شوید و تماس خود را با منبع عشق درون خود از دست می دهید . باربارا
دی آنجلیسبا تقوی و خوبی می توان سعادت آفرید.
زنونبزرگترین گمشده های ما در زندگی ، نزدیکترین ها به ما هستند !
. حکیم ارد بزرگمرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را
ازبین می برد. دیل کارنگیزایش و پیشروی در همه چیز ، بهانه زندگیست
. حکیم ارد بزرگامکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت
ولی هنوز بیسواد بود.آلک بورنعصاره همه مهربانی ها را گرفتند و از
آن مادر را ساختند. کریستوفر مارلوکتابها نفس می کشند و زنده اند .
حکیم ارد بزرگانسان در همان لحظه که تصمیم می گیرد آزاد باشد ؛
آزاد است. ولترمردی که لبخند به صورت ندارد نباید دکان باز کند.
ضرب المثل چینیایران بهشت ماست ، ایران تنها بهانه بودن است . حکیم
ارد بزرگوظیفه چیزی است که از دیگران انتظار انجامش را
داریم.اسکاروایلد


زندگی بدون آزادی ، شرم آور است . حکیم ارد
بزرگاندیشه کنید زیرا اندیشه کردن مایه زنده دل بودن مردم است.
ناپلئونتعلل و عقب انداختن کارها، یکی از شایع ترین راههای فرار از
رنج است. آنتونی رابینزرسانه تنها می تواند پژواک ندای مردم باشد
نه اینکه به مردم بگوید شما چه بگویید که خوشایند ما باشد . ارد
بزرگهر چه بیشتر عشق بورزید دیگران نیز مجوز آن را خواهند یافت تا
عشق بیشتری به شما و نیز دیگران بورزند . باربارا دی آنجلیسدر دوی
زندگی ، همیشه هماورد را شانه به شانه ات بپندار و همیشه با خود بگو تنها یک گام
پیشترم ، تنها یک گام . حکیم ارد بزرگاز آهسته رفتن نترس ، از بی
حرکت ایستادن بترس . مثل چینیدوست مثل پول ، بدست آوردنش از نگه
داشتنش آسان تر است. باتلربرای جلوگیری از تباهی و بیراهه روی ،
راه اندیشه و ارزیابی را باز بگذاریم . حکیم ارد بزرگخنده
کوتاهترین فاصله بین دو نفر است . ویکتور هوگودوستان را در خلوت
توبیخ کن و در ملاءعام تحسین . اسکاروایلدبزرگترین دام نقادان ،
خودستایی ست . حکیم ارد بزرگخود را در حالت تسلط بر حوادث ببینید،
بشنوید، و احساس کنید. تا اینکه احساسی از اعتماد بصورت شرطی در شما بوجود آید و
یقین کنید که با اعتماد به نفس و قدرت می توانید با هر اتفاقی مقابله کنید. آنتونی
رابینزتمامی روابط شما از عشق خواهد درخشید . باربارا دی
آنجلیسبا احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز
به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد . حکیم ارد بزرگتکرار مادر مهارت
هاست . دیل کارنگیبه زبانت اجازه نده قبل از اندیشه ات به راه
افتد. ناپلئونچه نشانی از بد اندیش بجاست ؟ هیچ . حکیم ارد
بزرگتنها موسیقی مرا به شناسائی خداوند راهنمائی کرد.
دوموسویهبهترین انسان کسی است که در حق همه نیکی کند .
کنفوسیوسچه بسیار آدمیان نادانی که مهربانی شایستگان را بر نمی
تابند آنها در نهایت یا به بردگی تیزدندانان گرفتار آیند و یا چهره زشت تنهایی را
آشکارا ببینند . حکیم ارد بزرگوظیفه ای را که از همه به شما نزدیک
تر است انجام دهید. گوتهحاصل من از فضل فقط این شدکه بر جهل خود
دانا شوم. بقراطره آورد گفتگو با نادان دو چیز است : نخست از دست
دادن بخشی از عمر و دیگری گرفتار شدن ، به افکار پوچ و بی ارزش . حکیم ارد
بزرگآن کس که ارده و استقامت دارد، روی شکست نمی بیند.
مترلینگبهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی در باره آنها ست.
روسوشمشیر نادان هایی که در برابر خردمندان می ایستند خودستایی و
خودسری است . حکیم ارد بزرگکمال هنر در نهان داشتن هنر است .
کینتلینرمز موفقیت در ثبات قدم نهفته است .
بنجامینبرای اینکه بشر بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند باید از
قسمتی از توقعات خود بکاهد. شامفوراحمق هیچوقت سعادتمند نمی شود.
سیسرونجهان آینده بدون اینترنت بی معناست . حکیم ارد
بزرگاز اشتباهات خود و دیگران عبرت بگیر . بزرگمهر
حکیمخطاهای دیگران را، چون خطای خویش ، تحمل کن.
فنلنپیرامونیان ما چه بخواهیم و یا نخواهیم بر اندیشه های ما اثر
خواهند گذاشت . حکیم ارد بزرگتنها سکوت است که می تواند ما را به
معرفت برساند. رادها کریشنان


برگرفته از :
http://gargar.persianblog.ir/post/9